Kemény István vezetésével három reprezentatív vizsgálat készült a magyarországi cigányokról, 1971-ben, 1993-ban és 2003-ban.

Az 1971. évi vizsgálatot Kemény István, az 1993. évi vizsgálatot Kemény István, Havas Gábor és Kertesi Gábor, a 2003. évi vizsgálatot Kemény István és Janky Béla vezette. Az 1971. évi és az 1993. évi felmérés az MTA Szociológiai Kutatóintézetében készült, a 2003. évi felmérés A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején (szegregáció, megélhetés, iskolázottság, önkormányzatiság) címû, 2001. évi Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok kutatási projekt keretei között az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetben.


Az 1971-es és 1993-as vizsgálatok a cigány népesség 2%-át vizsgálták reprezentatív alapon, a 2003. évi felmérésben csak 1 %-os reprezentatív mintavételre volt mód.
Az 1971. évi vizsgálat célja az volt, hogy átfogó képet adjon a cigányok társadalmi helyzetérõl, anyanyelvi és etnikai megoszlásáról, településtípusok és régiók szerinti eloszlásáról, a cigány családok nagyságáról, az iskolázottságról, foglalkoztatottságról, jövedelmi viszonyokról. Az 1993. évi vizsgálat azokról az átalakulásokról adott számot, amelyek a cigányok gazdasági és társadalmi helyzetében a rendszerváltás hatására végbementek. A 2003. évi vizsgálat az 1993 és 2003 közötti változásokat vizsgálta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*.pdf  Az 1971-es cigánykutatás kérdõíve 1114 kb*.pdf  Az 1971-es cigánykutatás kódutasítása

 

*.pdf  Az 1971-es cigánykutatás, tanulmány   

 

 

*.pdf  Az 1993-as kérdõív*.pdf  Az 1993-as kérdõív

 

 

*.dta  Az 1993-as adatbázis

 

 

*pdf A 2003-as cigánykutatás kérdõíve *.pdf A 2003-as cigánykutatás kitöltési útmutatója

 

 *.pdf A 2003-as cigánykutatás*.dta A 2003-as cigánykutatás adatbázisa

 

*.pdf A 2003-as cigányvizsgálat, Kemény - Janky

 

 

 

*.pdf  A cigány nemzetiségi adatokról

 

 

 

*.pdf*.pdf*.pdf

 

 

*.pdf*.pdf*.pdf

 

*.pdf Ethnographic and anthropological research on Roma 183 Kb.

 

 

 

 

 

home