Kemény István a magyar szociológia egyik legnagyobb alakja, akinek munkássága nagy hatást gyakorolt a magyar társadalomkutatásra.

Gazdag, szerteágazó munkásságának számbavételére, gondozására munkacsoport alakult Dávid János, Havas Gábor, Köllõ János, Passuth Krisztina és Varga Júlia részvételével.

A munkacsoport számítógépes nyilvántartást készített a hagyatékban fellelhetõ írásmûvekrõl, dokumentumokról. A nyilvántartásban 1480 tétel szerepel. E honlap célja, hogy a teljes életmûvet elérhetõvé tegyük a tudományos és szélesebb nyilvánosság számára.

Mivel a hagyatékban fellelt munkák túlnyomó többsége pillanatnyilag csak nyomtatott, gépiratos vagy kéziratos formában áll rendelkezésre, a honlap feltöltésére csak fokozatosan kerülhet sor.

Az elsõ szakasz legfontosabb célja az volt, hogy Kemény cigányvizsgálatainak dokumentumait, módszertani anyagait, adatbázisait és eredményeit tegyük hozzáférhetõvé.

A további menüpontok feltöltését - a lehetõségekhez mérten - minél gyorsabban próbáljuk elvégezni.

 

BM CSOPORT DOSSZIÉBM Vizsgálati dosszié